Dotační projekty

EU - Erasmus + WELCOME

Výstupem projektu by měla být metodická příručka pro učitele MŠ zaměřená na nové metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, aplikace pro počítače, chytré telefony , interaktivní tabule a tablety určené pro výuku dětí, workshopy a mezinárodní konference.

Projekt IROP

Vybudování nových odborných učeben a pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů na ZŠ Mirotice

Vybavení ZŠ Mirotice ROP

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky na Základní škole Mikoláše Alše Mirotice nákupem vybavení a zařízení do učeben přírodních věd, informatiky, cizích jazyků, hudební výchovy.

Výzva 56 OPVK - Londýn

Naše škola získala z fondu EU dotaci k realizaci 7denního zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro 30 žáků 2. stupně.