Úplata za školní družinu 

Stanovení výše úplaty za školské služby školní družiny a pro školní rok 2023/2024

Druh docházky Měsíční platba
Školní družina od 11.30 – 16.00 hod. včetně ranní družiny 250,-- Kč
  1. Pouze ranní družina od 06.30 – 07.25
  2. Brzký odchod združiny do 13.00
  3. Docházka do družiny 1x – 2x týdně

Lze kombinovat všechny možnosti docházky (1. - 3.).

100,--Kč

Podmínky pro přerušení či omezení provozu:

  • Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školní družiny na dobu delší než 5 vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 7,-- Kč za každý den přerušení nebo omezení provozu.
  • Pokud dojde k přerušení nebo omezení provozu školního klubu na dobu delší než 5 vyučovacích dní, bude snížena měsíční úplata o 5,-- Kč za každý den přerušení nebo omezení provozu.

Úplata za školní družinu a školní klub se bude strhávat z Online pokladny vždy na konci měsíce po uplynulém měsíci, tedy úplata za září se strhne počátkem října.