Pro rodiče

O Bakalářích

Systém Bakaláři umožňuje rodičům vidět prospěch svého dítěte, aktuální rozvrh, plán akcí školy, umožňuje i autorizovanou komunikaci s vedením školy, třídním učitelem, vyučujícími v jednotlivých předmětech a mnohé další.

Školní Online Pokladna

Školní Online Pokladna (ŠOP) umožňuje rodičům vkládání a kontrolu finančních prostředků pro žáky, které se využívají na hrazení školních pomůcek, společných akcí apod.

On-line výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Projděte si pravidla pro jeho používání.