Pro ostatní školy

Naše základní škola, nabízí ostatním školám pomoc, podporu a školení v oblasti softwaru BAKALÁŘI - programy pro školní administrativu. V současné době je velmi aktuální téma pro všechny školy: "Školní matrika a předávání dat na MŠMT ve formátu xml souborů." Autorizovaný spolupracovník firmy Bakaláři Mgr. Pavel Kozák poskytuje potřebné informace nejen ke školní matrice a předávání dat, ale také ke všem ostatním modulům Bakalářů. V prostorách náší školy je možné celý systém předvést a ukázat jak funguje, jak se ovládá a co vše dokáže.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat:

Mgr. Pavla Kozáka 
Email: reditel@zsmirotice.cz 
Telefon: +420 734 316 620.

Důležité internetové odkazy: