Provozní informace družiny a klubu

Základní informace

  • Při naší ZŠ je zřízena školní družina a školní klub.
  • Školní družinu navštěvují žáci z 1. stupně
  • Školní klub žáci navštěvují žáci z 2. stupně ZŠ.
  • Každý žák, který navštěvuje pravidelně ranní školní klub a družinu, musí odevzdat zápisní lístek podepsaný od rodičů.
  • V době školních prázdnin se provoz ve školní družině upravuje !!! - Změny budou uveřejněny na webu školy

Ve školním roce 2022/2023 byla otevřena dvě oddělení ŠD, které navštěvuje 60 žáků.

Školní družina

Ranní školní družina i odpolední družina je umístěna v suterénním prostoru budovy ZŠ. Poskytuje zázemí pro relaxaci, pomoc při vypracování domácích úkolů, práci na PC a výběr z velkého množství stolních her.

Pedagogičtí pracovníci:

Bohuslava Fišrová -  vychovatelka 1. oddělení
telefon: 384 972 094,  733 539 323

Šárka Zemanová - vedoucí vychovatelka 2. oddělení
telefon: 384 972 093,  604 587 195

Provozdní doba:

Ranní družina 06:30 - 07:25
Odpolední družina 11:30 - 16:00

Školní klub

Žáci mají při polední přestávce, možnost navštívit školní klub, kde nad nimi bude vykonáván dohled. Při pobytu ve školním klubu musí žáci dodržovat školní řád a dbát pokynů vychovatele. Není dovoleno se do školního klubu střídavě vracet a opouštět ho. 

Dohled:

Mgr. Jakub Havel - učitel na 2. stupni ZŠ
telefon: 776 344 825

Provozdní doba:

Ranní klub 06:55 - 07.25
Odpolední klub do 14.55