Žákovský parlament

Školní žákovský parlament

20. 12. 2023 Rubrika Žákovský parlament

Nedílnou součástí výchovy každého žáka a žákyně je i výchova k demokratickému smýšlení. Školní žákovský parlament slouží žákům k lepšímu zapojení do chodu školy. Každá třída si volí zástupce ze svých řad, kteří budou nejlépe prezentovat a obhajovat zájmy své třídy a i školy.

Žákovský parlament - obecná ustanovení

23. 11. 2023 Rubrika Žákovský parlament

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách a předkládají podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům.