Zápis ze schůze Žákovského parlamentu

ZŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

Dne 10. 11. 2023 proběhla na Základní škole Mikoláše Alše druhá schůzka žákovského parlamentu. Její cíle k projednání byly následující:

 •         vytvoření nástěnky k oslavě nadcházejícího státního svátku 17. listopadu
 •         návrh na příští schůzi žákovského parlamentu (projektové dny s tematikou adventu)
 •         seznámení koordinátorky parlamentu s nutnými opravami v rámci kmenových tříd
 •         otevřená diskuse

Zástupci parlamentu seznámili koordinátorku žákovského parlamentu s opravami, které se v jejich kmenových třídách jeví jako nezbytné. Každý zástupce vytvořil seznam, který bude zpracován a později prezentován nejen panu řediteli, ale též panu školníkovi.

Jedna z nástěnek dole v hale bude v tuto chvíli sloužit žákům k seznámení se státními svátky České republiky, v průběhu školního roku budou přidávány aktuálně další práce žáků žákovského parlamentu, které budou seznamovat s dalšími státními svátky a významnými dny naší země.

Pro potřeby parlamentu byla poskytnuta též nástěnka ve druhém patře budovy (vedle knihovny) díky spolupráci s Mgr. Lucií Cihlářovou. Tato nástěnka bude odkazovat nejen na aktuality v rámci parlamentu, ale též na aktuální informace ve společnosti. O nástěnku se budou starat zástupci parlamentu 6. třídy (Bílková, Jílek, Sedláček). Ostatní členové parlamentu mohou poskytovat návrhy a ve spolupráci s nimi též nástěnku obměňovat.

Koordinátorka parlamentu Mgr. Sedláčková se dohodla s paní zástupkyní Mgr. Martinou Noskovou na přípravě projektových dnů pro žáky nejnižších ročníků (též MŠ). Tyto projektové dny budou chystat žáci 8. třídy, přičemž vedoucími projektu budou zástupkyně parlamentu Viktorie Součková a Tereza Romanová. Do příští schůze parlamentu, která je stanovena na 1. 12. 2023, si žákyně připraví hrubý náčrt programu a ostatní členové parlamentu pomohou s návrhy na jednotlivé aktivity. Projektové dny by se měly odehrát v předpokládaném termínu od 18. 12. – 21. 12. 2023. Bude upřesněno.

Seznam navrhovaných oprav v rámci kmenových tříd:

4. třída

 •         Tabule umístěna vzadu ve třídě nedrží nahoře, pokud je vytažena.
 •         Dvě lavice u dveří se silně kývou.
 •         Závěsy jsou vypadlé z kroužků.

5. třída

 •         Vodovodní kohoutek není možné dotáhnout a uniká z něj voda. Velmi obtížná manipulace pro menší žáky.

6. třída

 •         Bez zjevných závad.

7. třída

 •         Chrčí interaktivní tabule, často se projektová technika vypíná sama od sebe (o této závadě byla informována Mgr. Tereza Skuhravá, pozn.).

8. třída

 •         Vzadu ve třídě děravý podklad pod nástěnkou. Byla by vhodná výměna.

V rámci diskuse projevily dívky druhého stupně žádost, zda by bylo možné dokoupit malé odpadkové koše do každé dívčí kabinky na toaletách. V tuto chvíli jsou odpadkové koše pouze v některých kabinkách a poté v rámci umývárny na WC.

V Miroticích dne 20. 11. 2023

 

Mgr. Tereza Sedláčková