Práce školní družiny

Cílem práce ŠD je vést děti k tomu, aby co možná nejlépe, příjemně a smysluplně trávily svůj volný čas.

Během roku je připravena spousta zajímavých akcí jako např. Halloween, karneval, týden zvířátek, květin, hudby, čert, anděl a Mikuláš, Vánoce, turnaje, šipkovaná, čarodějnice, dětský den.  Děti si přijdou na své jak po stránce sportovní, kulturní, divadelní, tak i rukodělné a tvořivé. Nezapomeneme se ani připravovat do školy a zajít do přírody.

Mnoho zábavy si užijí i s drumbeny. Drumben je kombinace školního nábytku, stavebnice a hudebního nástroje. Slouží k prevenci agresivity, kdy žáci bubnováním mají možnost ze sebe vybít přebytek energie kultivovaným způsobem. Zmenší se tak jejich potřeba vybíjet si energii na sobě navzájem nebo na zařízení třídy. Společné bubnování učí děti naslouchat jeden druhého, vytváří souhru a posílení pozitivních vazeb v  kolektivu družiny.