Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Eva Pivoňková

Konzultační hodiny ve čtvrtek od 14.00 do 15.00
Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv

email: metodik@zsmirotice.cz
tel.: 604 562 864

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Průchová

Konzultační hodiny výchovného poradce po telefonické domluvě.

email: vychovnyporadce@zsmirotice.cz
tel.: 604 586 176