O školce

Vznik školky a její historie

Škola zahájila provoz r. 1979, kdy byla postavena jako pavilónová budova. Od r. 2003 se škola stala odloučeným pracovištěm ZŠ M. Alše v Miroticích. Škola se nachází v klidném prostředí obce v bezprostřední blízkosti ZŠ a přírody. Budova školy byla dlouhou dobu v původním stavu, v létě roku 2013 však proběhlo kompletní zateplení. Nová fasáda byla zrealizována dle našeho vlastního návrhu a budova školy je nyní krásně barevná. Ve stejné době byla ve škole zřízena keramická dílna, kterou využívají také žáci ZŠ a místní občané. Do roku 2014 sídlila v budově také školní družina, která se již odstěhovala do ZŠ, a dětem se tak zvětšily prostory.

skolka-exterier-03.jpg

skolka-exterier-02.jpg

Exteriér školky

Před budovou školy se nachází nové dětské hřiště zřízené obcí a okrasná zeleň. Budovu obklopuje přilehlá zahrada s rozmanitým terénem, vzrostlou zelení a průlezkami. Poloha školy nám umožňuje vycházky k lesu, na louky, k rybníkům, řece Lomnici, na kopec Varta za koníky.

Učitelský sbor

Ve škole pracuje šest učitelek a dvě provozní pracovnice. Kapacita je 70 dětí – docházejí k nám zejména děti z Mirotic a přilehlých obcí. V naší škole je uplatňován adaptační proces, je umožněno krácení délky pobytu dítěte nebo pobyt jen v určité dny. 

Více

skolka-interier-01.jpg

skolka-interier-03.jpg

Rozdělení do tříd

Děti jsou rozděleny do třech tříd, které jsou pojmenovány podle zvířat:

  • Sovičky (1. třída)
  • Tygříci (2. třída)
  • Liščata (3. třída)

Děti rozdělujeme do tříd zpravidla podle věku. Snažíme se přihlížet k požadavkům rodičů, sourozenecké dvojici, kamarádství dětí atd.  Do třídy nejmenších dětí – Soviček přijímáme také děti dvouleté (po dohodě s rodiči, ředitelem školy, dětským lékařem a s ohledem na personální a technické podmínky a na stanovenou kapacitu).

Více

Stravování v MŠ

Obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ, svačiny připravují naše provozní pracovnice.

Ceník Úhrada stravného

skolka-interier-04.jpg

Fotogalerie

Zdroj dynamické sekce: O školce (Fotogalerie)