Zájmové kroužky

Přihlášení na kroužek zprostředkuje učitel v každé třídě a do 30. 09. předá seznam zájemců vedoucím kroužků. Kroužky začínají činnost od 1. října.

Úplata za zájmové kroužky

1) Kroužky, budou zpoplatněny peněžní částkou 500,- Kč za pololetí z důvodu nákupu spotřebního materiálu, kopírování apod. Zájmové kroužky pro přihlášené žáky se platí na celé pololetí, čili od října do konce ledna a od února do konce června jednorázovým stržením ze Školní Online pokladny na začátku října a února. Kroužky probíhají v období říjen - květen.

  • Pololetní poplatek za zájmový kroužek obsahuje možnost návštěvy dvou zájmových kroužků.
  • V případě návštěvy tří a čtyř zájmových kroužků se poplatek násobí dvakrát

2) Pro žáka, který je na kroužek přihlášen, se stává onen kroužek povinný.

3) Odhlášení z kroužků nebo přihlášení je možné provést na konci 1. pololetí.

Přehled zájmových kroužků 2023/24

Vedoucí: Mgr. Květa Zbíralová
Zahájení: Individuální domluva
Čas konání: Individuální domluva
Místo konání: budova MŠ

Od října zahájíme na naší škole aktivitu, která je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností. V případě zjištění opožděného vývoje řeči, huhňavosti, nesprávné či vadné výslovnosti hlásek bychom systematicky zahájili nápravu řeči. Tento proces by byl propojen s dalšími aktivitami, které dítě potřebuje pro úspěšný start do 1. třídy, případně dítě, které již nastoupilo povinnou školní docházku.

Mgr. Květa Zbíralová, speciální pedagog, učitel 1. st. ZŠ

Vedoucí: Bc. Kateřina Trejlová
Zahájení: čtvrtek 5. 10. 2023 - 1x za 14 dní
Čas konání:14.45 - 15.30
Místo konání: MŠ, třída Soviček

Děti se hravou formou seznámí s angličtinou, aby si k ní vytvořily kladný vztah pro budoucí výuku.

Vedoucí: Jitka Landová
Zahájení: čtvrtek 12. 10. 2023 - 1x za 14 dní
Čas konání:15:00 - 16:00
Místo konání: MŠ, třída Soviček

Práce s hlínou rozvíjí trpělivost, jemnou motoriku, představivost. V dítěti podporuje tvořivost společně s vnímáním hodnot.

Budeme se učit hlínu zpracovat,  vyzkoušíme různé techniky. Společně zjistíme, co všechno se dá

z tohoto materiálu vytvořit.

Vedoucí: p. uč. Veronika Solarová a Bc. Andrea Soukupová
Zahájení: úterý 03. 10. 2023
Čas konání: 14:45- 15:45 
Místo konání: třída Soviček

o       rozvoj uměleckého nadání, estetického cítění, kreativity

o     práce s různými výtvarnými i netradičními materiály

o     osvojení si zajímavých výtvarných technik

o     podněcování psychomotorické funkce

rozvoj smyslového vnímání

o     smyslem kroužku je obohatit dětskou mysl a fantazii

o     rozvoj jemné motoriky

o     pro děti od 4 let

Vedoucí: Dana Slezáková a Bc. Lenka Karasová
Zahájení: pondělí 02. 10. 2023
Čas konání: 14,45 - 15,30
Místo konání: tělocvična ZŠ

- kroužek  SPORTOVNÍCH HER 

- určen předškolním dětem

- zaměřeno na pohyb všeho druhu

(pohybové hry, míčové hry, relaxace, jóga, trampolíny a mnoho dalšího).

  • zlepšení fyzické kondice
  • posílení svalů, kostí, imunitního systému
  • rozvoj pohybových návyků
  • koordinace obratnosti a prostorového myšlení
  • rozvoj balančních schopností
  • rozvoj smyslu pro rytmus