Základní informace k ochraně osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Uplatnění práv dle Nařízení

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v Základní škole Mikoláše Alše a Mateřské škole Mirotice, okres Písek

Nařízení se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikající a to pro organizaci znamená:

 • Děti a zákonní zástupci dětí MŠ a ZŠ Mirotice
 • Zaměstnanci MŠ a ZŠ Mirotice..
 • a třetí osoby pro ZŠ a MŠ Mirotice. (např. Fyzické osoby podnikající – dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, atp.)

Tyto výše uvedené subjekty údajů mohou požádat o uplatnění svých práv dle Nařízení. Pro podání žádosti můžete využít přiložený formulář – Žádost_GDPR. Vyplněný formulář prosím předejte do ZŠ Mirotice jedním z následujících způsobů:

 • Osobně do rukou ředitele ZŠ …… (může proběhnout ověření totožnosti předložením průkazu totožnosti)
 • Zasláním doporučeného dopisu (podpis na žádosti musí být úředně ověřen)
 • Zasláním e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
 • Zaslání žádosti do datové schránky: 38rmpke

Pro odpověď je možné v žádosti zvolit jednu z následujících možností:

 • Osobně v Základní škole Miroice, adresa: Mirotice, Školní 234, PSČ 398 01
 • Poštovní zásilkou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště žadatele
 • Do datové schránky žadatele.

 

Seznam Zpracovatelů

Zpracovatelem je subjekt, kterého si Správce (ZŠ) najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

ZŠ osobní údaje předává těmto Zpracovatelům:

 • Školský servis Písek, účetní – zpracování účetní agendy (např. mezd a podkladů pro fakturaci stravného)

 

Seznam Příjemců

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Pro ZŠ identifikujeme tyto Příjemce:

 • Školská poradenská zařízení – poradenská a metodická služba pro MŠ ……
 • Okresní Správa Sociálního zabezpečení – agenda důchodového pojištění zaměstnanců
 • Úřad práce – pracovně právní agenda zaměstnanců
 • Finanční úřad – účetní agendy
 • Zdravotní pojišťovny – agenda zdravotního pojištění zaměstnanců

 

Pověřenec pro Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek

Jméno a příjmení: Petr Koblic
E-mailová adresa: koblic@dpo-pisek.cz
Mobil: +420 733 321 821