Informace o školním stravování

1) Zaměstnanci jídelny:

 • M. Obermajerová – vedoucí školní jídelny
 • I. Karasová – vedoucí kuchařka
 • P. Peštová – kuchařka
 • L. Koubová - kuchařka
 • D. Procházková - kuchařka
 • J. Vepřovská – kuchařka pro MŠ

2) Škola zajišťuje přípravu a konzumaci jídla ve vlastním zařízení – školní kuchyni s jídelnou.

3) Ve školní kuchyni se vaří denně z čerstvých a kvalitních potravin pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy. Je zřízena doplňková činnost na přípravu svačin pro žáky ZŠ a obědů pro cizí strávníky.

 • Výdej jídla
  • Svačiny ZŠ: 8:30 hodin
  • Obědy ZŠ: 11:30 -13:15 hodin
  • Obědy do jídlonosičů: 11:00 hodin

4) Přihlašování a odhlašování strávníků je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce do 13:00 hodin předcházejícího dne, nebo je možné si u vedoucí školního stravování přihlásit objednávání a odhlašování obědů přes internet.

5) Při nemoci žáků – 1. den si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, ostatní dny se odhlašují.

6) Způsob placení stravného – je zaveden bezhotovostní způsob placení prostřednictvím inkasa na účet České spořitelny, a. s. nebo účtů u ostatních peněžních ústavů. Platby se srážejí zálohově (měsíc dopředu výše platby je podle přihlášených obědů) každého 20. dne v měsíci. Přeplatky za odhlášenou stravu se vracejí po vyúčtování v dalším měsící. Neprovedené platby se doplácejí opakovanými inkasními příkazy nebo složenkami. U vydaných složenek musí být dodržena jejich splatnost.

7) Jídlo odnášené v jídlonosičích je určeno k přímé spotřebě.

8) Obědy se vydávají do čistých jídlonosičů.

9) Problémy a připomínky strávníci sdělí vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařce.

10) Jídelní lístek je vyvěšen na týden v jídelně základní školy, v mateřské škole v každém patře, v šatně a na webových stránkách školy.

11) Vedoucí jídelny je přítomna denně, v případě potřeby ji zastupuje vedoucí kuchařka.