Zájmové kroužky

Přihlášení na kroužek zprostředkuje třídní učitel v každé třídě a do 30. 09. předá seznam zájemců vedoucím kroužků.

Kroužky začínají činnost od 1. října.

Úplata za zájmové kroužky

1) Kroužky, viz tabulka níže, budou zpoplatněny peněžní částkou 500,- Kč za pololetí důvodu nákupu spotřebního materiálu, kopírování apod. Zájmové kroužky pro přihlášené žáky se platí na celé pololetí, čili od října do konce ledna a od února do konce června jednorázovým stržením ze Školní Online pokladny na začátku října a února. 

  • Pololetní poplatek za zájmový kroužek obsahuje možnost návštěvy dvou zájmových kroužků.
  • V případě návštěvy tří a čtyř zájmových kroužků se poplatek násobí dvakrát

2) Pro žáka, který je na kroužek přihlášen, se stává onen kroužek povinný.

3) Odhlášení z kroužků nebo přihlášení je možné provést na konci 1. pololetí.

Přehled zájmových kroužků 2023/2024

Vedoucí: Mgr. Květa Zbíralová
Zahájení: Individuální domluva
Čas konání: Individuální domluva
Místo konání: 1.třída

Od října zahájíme na naší škole aktivitu, která je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností. V případě zjištění opožděného vývoje řeči, huhňavosti, nesprávné či vadné výslovnosti hlásek bychom systematicky zahájili nápravu řeči. Tento proces by byl propojen s dalšími aktivitami, které dítě potřebuje pro úspěšný start do 1. třídy, případně dítě, které již nastoupilo povinnou školní docházku.

Mgr. Květa Zbíralová, speciální pedagog, učitel 1. st. ZŠ

Vedoucí: paní Plocová
Zahájení: Úterý 03.10., Středa 04. 10., Čtvrtek 05.10., v sudé týdny
Čas konání: 13:00 - 14:30
Místo konání: keramická dílna

Keramický kroužek bude pro žáky ZŠ probíhat v každém sudém týdnu, a to ve dnech úterý, středa a čtvrtek. 
Keramicý kroužek slouží pro děti z celé základní školy. Děti si zde procvičí práci z keramickou hlínou. Děláme různé výroky, nádobky, ozdobné předměty apod. Jedná se o relaxační vlonočasovu aktivitu dětí.

Vedoucí: pan Pavel Justych externí pracovník
Zahájení: Pondělí 2. 10.
Čas konání: 14:00 - 15:00
Místo konání: IVT 2

Kroužek probíhá pod vedením externího vyučujícího, pana Pavla Justycha, který vyučuje žáky hraní na kytaru a ukulele. Pan Pavel Justych zapůjčil škole několik kytar a také hudební nástroj ukulele, a tak si žáci tyto hudební nástroje mohou na kroužku zapůjčit a nemusejí mít vlatní.

Vedoucí: pan Pavel Justych externí pracovník
Zahájení: Pondělí 2. 10.
Čas konání: 13:00 - 14:00
Místo konání: IVT 2

Kroužek probíhá pod vedením externího vyučujícího, pana Pavla Justycha, který vyučuje žáky zpěvu za doprovodu hudebního nástroje.  

Vedoucí: Jan Janoušek
Zahájení: čtvrtek 6. 10.
Čas konání: čtvrtek - 13:00 - 14:00
Místo konání: dílny

V kroužku si děti osvojí základní návyky práce s pestrou škálou nářadí, jejich bezpečné držení a používání.

Dalším prvkem je procvičení jemné motoriky a přesnosti při vystřihování, vylamování a lepení papírových či dřevěných modelů.

 

Fotogalerii z kroužku můžete zhlédnout zde.

Vedoucí: Mgr. Jakub Havel
Zahájení: čtvrtek 5. 10.
Čas konání: 15:00 - 16:00
Místo konání: tělocvična

Náplní kroužku je pohybová aktivita spojená především s kolektivními míčovými sporty (florbal, basketbal, házená, futsal...). Čas a místo konání: od 5. října každý čtvrtek od 15 do 16 h v tělocvičně.

Vedoucí: Martina Nosková
Zahájení: čtvrtek 5.10., 13, 30 - 14, 30 h
Čas konání: od čtvrtka 5. 10., 13.30 - 14.30 h
Místo konání: tělocvična ZŠ

pozn. kapacita 10 žáků

Cvičení na malých fitness trampolínách za doprovodu hudby pro žáky ZŠ

  • zlepšení fyzické kondice
  • posílení svalů, kostí, imunitního systému
  • rozvoj pohybových návyků
  • koordinace obratnosti a prostorového myšlení
  • rozvoj balančních schopností
  • rozvoj smyslu pro rytmus

Vedoucí: pan Vařenka - externí pracovník
Zahájení: pondělí 2. 10.
Čas konání: 16:30 - 18.00
Místo konání: Areál fotbalového hřiště Bahnice

Vedoucí: p. Bartošová
Zahájení: čtvrtek 5.10., 12, 30 - 13, 30 h
Čas konání: od čtvrtka 5. 10., 12.30 - 13.30
Místo konání: jazyková učebna

Vedoucí: p. Bartošová
Zahájení: úterý 3.10.
Čas konání: 15.00 - 16.00
Místo konání: jazyková učebna

Vedoucí: p. Filipová - externí pracovník
Zahájení: St. dle individuální domluvy
Čas konání: dle individuální domluvy
Místo konání: IVT2

Vedoucí: p. Filipová - externí pracovník
Zahájení: St. dle individuální domluvy
Čas konání: dle individuální domluvy
Místo konání: IVT2

Vedoucí: Mgr. Tereza Skuhravá
Zahájení: 5.10. čtvrtek 14.15 - 15.15
Čas konání: 5.10. čtvrtek 14.15 - 15.15
Místo konání: IVT1

Pozn.: Určeno pro žáky 1. - 3. ročníku

Náplň kroužku:  Na kroužku se seznámíme hravou formou se základy programování. Na základě výpočetních technologií se děti naučí ovládat jednoduché roboty, popřípadě jednoduchého robota složit a přenesou se tak do kouzelného světa, kde je vše možné při správném použití kódů. 

Čeká nás také proniknutí do virtuální reality, kde se děti ocitnou ve světě plného iluzí a neočekávaného dobrodružství. Budou čelit různým nástrahám, procvičí jemnou motoriku a zažijí situace, o kterých se jim ani nezdá.

Vedoucí: Mgr. Tereza Skuhravá
Zahájení: 2. 10. pondělí 14.10 - 15.10
Čas konání: 2.10. pondělí14.10 - 15.10
Místo konání: IVT1

Pozn.: Určeno pro žáky 7. - 9. ročníku

Náplň kroužku:  

Na kroužku robotiky a virtuální reality se děti seznámí se základy programování. Společně sestavíme jednoduchého robota a ponoříme se do světa neuvěřitelných iluzí, kde se fantazii meze nekladou.