Úhrada stravného

Účet školní jídelny: 643227399/0800
Variabilní symbol: dostanete přidělený od vedoucí školní kuchyně
Specifický symbol: rodné číslo dítěte

 • Na počátku stravovacího období v září se strhává platba za stravné za měsíc září a zároveň říjen. Za září cca do 10. v měsíci, za říjen po 20. dni v měsíci.
 • Variabilní symbol je každému strávníkovi přidělen vedoucím školního stravovování. Po ukončení stravování nebo školní docházky je provedeno vyúčtování stravného a přeplatek je vrácen na Váš účet.
 • V případě,  že stravné nebude uhrazeno dle potřeby a požadavků školní jídelny, školní jídelna není povinna vydat strávníkovi oběd. Po každém 10-tém dni v měsíci je dlužník automaticky odhlášen a případný dluh je vymáhán.
 • Stravování se platí zálohovým způsobem – na měsíc dopředu. Přeplatky, které budou vznikat z důvodu odhlášení obědů, budou přesměrovány do dalšího měsíce. Na konci školního roku budou přeplatky vráceny na Vaše účty.

Důležité:  Neuhrazené stravné není považováno za odhlášení stravy.

Možnosti úhrady  

Inkaso

 • tato možnost je upřednostňována, je nejvýhodnější, hradí se pouze skutečně projedené obědy
 • stravné je inkasováno v období říjen až červen vždy ke 20-tému dni stávajícího měsíce.
 • souhlas s inkasem je vhodné vyřídit ve spořitelně či bance co nejdříve po přihlášení ke stravování 
 • pro  případ  zvýšení  stravného  během   školního  roku nebo převodu strávníků do vyšší kategorie se uvádí při  zavádění souhlasu s inkasem neomezený nebo vyšší limit !!!
 • nebude-li  provedena  pravidelná inkasní  platba,  strávník či jeho zákonný zástupce je o této skutečnosti telefonicky informován a k dodatečné úhradě stravného obdrží příkaz k úhradě

Důležité: Při všech bezhotovostních platbách prosím vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám sdělí vedoucí kuchyně.

 Hotovost

 • touto formou lze hradit stravné pouze výjimečně a osobně u vedoucí školní jídelny, na platbu je vydán pokladní doklad 
 • hotovost k úhradě stravného se přijímá minimálně na 5 stravných měsíců