Zápis ze schůze Žákovského parlamentu

ZŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

Dne 20. 10. 2023 proběhla na Základní škole Mikoláše Alše první schůzka žákovského parlamentu. Její cíle k projednání byly následující:

 • seznámení se s povinnostmi zástupce parlamentu
 •           podepsání slibu zástupce parlamentu
 •           předání funkce zástupce parlamentu, pokud ji žák zvolený ve volbách nemůže vykonávat
 •           rozdělení některých rolí mezi zástupce parlamentu
 •           návrh na zlepšení
 •           otevřená diskuse

Zástupci parlamentu se seznámili s povinnostmi, které jejich funkce obnáší. Žákům třetí třídy bylo vysvětleno, jak parlament pracuje a co od něj mohou očekávat a čím jim může pomoci. Zástupci podepsali slib, kterým se zavázali k plnění povinností.

Na základě schůze, došlo k přeobsazení zástupců parlamentu ve vybraných třídách.

      – 6. třída – za Vojtěcha Gribáče a Sebastiána Maška změna na následující v pořadí dle počtu hlasů. To jest Aneta Bílková, Petr Jílek, Petr Sedláček. 

      – 9. třída – Sofie Ivanová odstoupila z funkce. Schůzky parlamentu jí kolidují s kroužkem. 

Hlasováním si zástupci parlamentu mezi sebou zvolili, kdo bude vykonávat jaké role. Jednalo se zejména o starší spolužáky, kteří mají již zkušenosti a kterým mladší žáci budou vypomáhat dle potřeby.

 •         nástěnka v přízemí školy – zástupci 6. třídy
 •         hlášení školního rozhlasu – zástupci 7. třídy
 •         příspěvky do školního časopisu – zástupci 8. třídy
 •         fotogalerie parlamentu – zástupce 9. třídy

Mezi návrhy na zlepšení padly zejména následující návrhy:

 •         nákup dalších míčů pro potřeby přestávek. Míče by byly uskladněné v kabinetu Mgr. Johany Hřebejkové.
 •         návrh na opravu háčků v šatnách prvního stupně. Některé jsou utržené nebo ohnuté.
 •         návrh na nákup plastových odměrek na vážení do cvičné kuchyňky. Minimálně 4 kusy.

V otevřené diskusi si žáci dali za cíl seznámit třídu při třídnických hodinách s plánem na další období. Jednotlivé třídy zkontrolují stav jejich kmenové třídy a jakékoliv nedostatky zástupci parlamentu sepíší a seznámí s nimi Mgr. Sedláčkovou na další schůzce. Byla stanovena další schůzka žákovského parlamentu a to na 10. 11. 2023. Informace byly vyvěšeny na nástěnku v hale školy.

V Miroticích dne 31. 10. 2023

 

Mgr. Tereza Sedláčková