Zápis ze schůze Žákovského parlamentu

ZŠ Mikoláše Alše Mirotice

 

Dne 5. 4. 2024 proběhla na Základní škole Mikoláše Alše čtvrtá schůzka žákovského parlamentu. Její cíle k projednání byly následující:

-       návrh na tematické dny

-        návrh na zpřístupnění mobilních telefonů pro žáky o přestávkách

Zástupci jednotlivých tříd přednesli koordinátorce žákovského parlamentu návrh na tematické dny. Princip by spočíval, že by v daný den přišli žáci školy v předem domluveném oděvu. První tematický den by se jmenoval „Barevný den“, zástupci tříd si předběžně zvolili jednotlivé barvy, ve kterých později jejich třída v daný den do školy dorazí. Datum byl stanoven na 11. 4. 2024. 

Další návrh na tematický den byl tzv. „Sportovní den“. Žáci jednotlivých tříd by dorazili v daný den do školy ve sportovním oděvu, iniciativě se meze nekladnou. Předběžně byl stanoven termín 23. 4. 2024. Poslední návrh na tematický den byl tzv. „Pyžamový den“. Tento návrh zatím nebyl přednesen vedení školy.

Poslední návrh ze stran žáků byla tzv. „Amnestie mobilů“. Žáci by uvítali, aby měli např. pro jeden vymezený týden zpřístupněné mobily i o přestávkách. Byli by dopředu poučeni o slušném chování (nefocení ostatních bez souhlasu, nenahrávání videí ostatních spolužáků bez jejich vědomí apod.).

V Miroticích dne 5. 4. 2024

 

Mgr. Tereza Sedláčková