Desatero budoucího prvňáčka

  1.    Znám své jméno a adresu, znám také jména svých sourozenců a rodičů
  2.    Používám kouzelná slovíčka – prosím, děkuji – a zdravení mi také nečiní problémy
  3.    Umím se sám obléci, zavázat si tkaničky a poznat si své věci
  4.    Dodržuji pravidla osobní hygieny
  5.    Umím zazpívat písničku a říci krátkou básničku
  6.    Poznám barvy a geometrické tvary
  7.    Hravě zvládnu počítání do deseti
  8.    Při kreslení správně sedím a držím tužku
  9.    Umím naslouchat, když mi maminka nebo někdo jiný vypráví nebo čte pohádky a dokážu si s ní o tom povídat
  10.    Těším se do školy na paní učitelku a na nové kamarády