On-line výuka

Návod na používání MS Teams

1. Stažení a instalace se provádí pouze jednou. Stáhněte si aplikaci do svého PC/telefonu na oficiálních stránkách.

2. Zadejte své přihlašovací údaje (e-mail a heslo), které jste dostali od třídního učitele. Po přihlášení již plně využíváte služeb pro naši distanční výuku. 

3. V záložce týmy najdete svou třídu a další volitelné předměty. Při kliknutí na záložku týmy se zobrazí jednotlivé předměty.

4. Při výuce se žák řídí rozvrhem. Před začátkem hodiny žák spustí MS Teams, v záložce týmy klikne na svou třídu a předmět. K hovoru se připojí stisknutím tlačítka "Připojit se", které se objeví v okamžiku, kdy učitel zahájí hovor. Hovor ukončí učitel. Při videohovoru si žák vypne kameru a mikrofon (tlačítka pro vypnutí a zapnutí vypadají jako malý mikrofon a kamera). Mikrofon a kameru si zapne při vyzvání učitelem - jako při vyvolávání při běžné hodině. Toto opatření slouží pro stabilnější spojení a omezení šumu.

Jak pracovat s Microsoft Teams