dotace-eu-msmt.jpg

Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony II. OPVVV

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy, dále školní družiny a školní klubu celkem na 1 516 089,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Chůva -  personální podpora MŠ
  • Klub - kominkace v cizím jazyce
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ, ŠD/ŠK
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na osobnostně sociální rozvoj - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Vzdělávání pedagogického sboru MŠ zaměřené na osobnostně sociální rozvoj - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny ve škole
  • Projektové dny mimo školu