dotace-eu-rop.jpg

Projekt Vybavení ZŠ Mirotice ROP

Název projektu: Vybavení ZŠ Mirotice

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03250

Termín realizace projektu: 30. 6. 2014 - 27. 7. 2015

Rozpočet projektu: 2 237 707 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky na Základní škole Mikoláše Alše Mirotice, okres Písek, která je zřizovaná městem Mirotice. Ke zkvalitnění výuky došlo nákupem vybavení a zařízení do učeben přírodních věd, informatiky, cizích jazyků, hudební výchovy. Nově pořízené vybavení umožnilo dosáhnout inovací ve výuce přírodovědných předmětů, cizích jazyků, výpočetní techniky a hudební výchovy, zavedení moderních vyučovacích metod a prostředků zaměřených na rozvoj jazykových a technických dovedností a dále propojení mezipředmětových vazeb, které vedou k žádoucímu rozvoji klíčových kompetencí absolventů základního vzdělávání. Cílem projektu je zmodernizovat stávající již zastaralé učebny, a tím zatraktivnit výuku těchto předmětů.