dotace-eu-erasmus.jpg dotace-wel-come.jpg

EU - Erasmus + WELCOME

Od podzimu r. 2016 běží projekt „WELCOME“ (WE Learn and COMmunicate Ensemble) v rámci programu EU Erasmus +, kterého se naše školka účastní.

Jedná se o spolupráci třech partnerských zemí: ČR, Slovenska a Bulharska pod záštitou nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Za každou zemi se účastní pouze jedna MŠ a dále odborníci z oblasti dětské psychologie a pedagogiky z daných zemí.

Projekt bude trvat 33 měsíců a výstupem by měla být metodická příručka pro učitele MŠ zaměřená na nové metody práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, aplikace pro počítače, chytré telefony , interaktivní tabule a tablety určené pro výuku dětí, workshopy a mezinárodní konference.

Na konci listopadu r. 2016 proběhlo první projektové setkání v Praze, na kterém paní učitelky Lenka Suchardová a Zlata Vlachová prezentovaly naši školku. Na setkání byly vytvořeny základy příručky pro učitele a předpokládaná podoba aplikace.

V první polovině roku 2017 probíhala tvorba manuálu pro učitele MŠ a také tvorba webových stránek projektu a aplikace s výukovými programy pro děti.

V srpnu r. 2017 se paní učitelky Drahomíra Plocová a Lenka Suchardová zúčastnily druhého projektového setkání, které proběhlo v Bratislavě. Zde probíhaly úpravy příručky a také se dokončovala podoba aplikace, která je zaměřena na rozvoj dětí ve všech oblastech. Tato aplikace bude sloužit všem dětem, nejen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelky ve školkách s ní budou moci systematicky pracovat, je plánováno zpřístupnění aplikace také pro rodiče dětí.

V listopadu r. 2017  proběhlo v naší školce setkání 22 učitelek z různých MŠ a dalších odborníků a testovala se vytvořená příručka v praxi.

V březnu 2018 se paní učitelka Denisa Hečková a školní asistentka Petra Soukupová zúčastnily třetího projektového setkání v bulharské Sofii, kde byla dokončena finální podoba příričky pro učitele a nastavily se parametry všech aktivit v interaktivní aplikaci.

Během léta 2018 paní učitelky vymýšlely další aktivity do aplikace a scénáře pro workshopy učitelů s dětmi, které budou probíhat na podzim r. 2018. 

V listopadu r. 2018 proběhlo v naší školce natáčení dvou vybraných scénářů, kde paní učitelky společně s dětmi předváděly, jak pracují s aplikací, která je součástí celého projektu.

V únoru r. 2019 byl dofinalizován a vytištěn již hotový Manuál pro práci s dětmi s SVP. Do konce roku 2019 bude hotova i aplikace.

O průběhu projektu Vás budeme průběžně informovat.