Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony III OPVVV

My v tom Jihočechy nenecháme

Naše škola se registrovala do příjmu žádosti o dotaci pro rodiče s dětmi z programu: My v tom Jihočechy nenecháme.

Více informací na webu poskytovatele https://myvtomjihocechynenechame.cz/

obrorig-my-v-tom-jihocechy-nenechame.jpg

Národní plán podpory návratu žáků do škol - doučování

Informujeme žáky a rodiče, že od září 2021 bude probíhat v rámci Národního plánu návratu žáků do škol na naší základní škole doučování žáků. Jde o dlouhodobý projekt MŠMT, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku COVID-19.  

Podpora výuky ZŠ Mirotice III

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy, dále  celkem na 746 837,- Kč. Realizace projektu bude probíhat od 01. února 2021 do 31. ledna 2023. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity: 

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Chůva - personální podpora MŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektové dny ve škole
  • Projektové dny mimo školu
  • Zahraniční stáže pracovníků MŠ a ZŠ

dotace-eu-msmt.jpg

Hudební produkce SOLASIDO

Naše základní škola by chtěla poděkovat panu Justychovi za uspořádání Písničkového pořadu Pavla Justycha, který pro žáky 1. stupně zorganizoval a věnoval jej jako sponzorský dar.