Výzva 56 OPVK - Londýn.jpg

Výzva 56 OPVK - Londýn

V rámci výzvy MŠMT č. 56 OP VK získala naše škola z fondu EU dotaci ve výši 415 290 Kč k realizaci 7denního zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro 30 žáků 2. stupně. Pobyt bude realizován v Londýně a okolí a jeho součástí budou také bloky výuky angličtiny vedené rodilým mluvčím. Po absolvování kurzu obdrží žáci certifikát. V průběhu pobytu se žáci seznámí s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi Londýna (Westminster Abbey, Tower of London, Buckingham Palace…) a jeho okolí.

Výběr žáků je plně v kompetenci naší školy. Hlavními kritérii výběru jsou jazykové schopnosti, chování, celková zralost a schopnost samostatného jednání a komunikace.

Více v souboru Výzva 56 OPVK - Londýn (.pdf)