dotace-eu-msmt.jpg

Podpora výuky ZŠ Mirotice - Šablony I. OPVVV

Naše škola se stala úspěšným žadatelem z projektu OPVVV Šablony. Alokovaná částka byla vypočtena podle počtu žáků základní a mateřské školy celkem na 882 280,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeny následující aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem