dotace-msmt.jpg

Podpora výuky plavání I.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci na podporu výuky plavání žáků základní školy  z projektu Ministerstva školství. Tato dotace finančně podpoří dopravu žáků na plavecký stadion v celkové částce 31 500,- Kč.