I letos se naše škola jako již tradičně zapojila do oblíbeného literárního projektu „Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát na témaInspirující svět pohádek, básní a příběhů. Pro letošek nám byla přidělena Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá.

 

Hlavním organizátorem tohoto projektu je Knihovna Jiřího Mahena v Brně a cílem projektu je kromě samotné výměny vyrobených záložek také spolupráce mezi českými a slovenskými školami. Dochází tak nejen k podpoře čtenářské gramotnosti, ale i rozvoji jazykové komunikace.

 

Každá třída zvolila pro vyrábění různé kreativní techniky jako například koláže nebo kresby pohádkových postav a literárních hrdinů. Někteří žáci doplňovali své záložky zajímavými citáty o knihách a četbě, případně připsali kontakt na sociální sítě pro další možnou komunikaci se slovenskými kamarády.

Do odesílaného balíčku jsme přidali průvodní dopis a pro bližší seznámení s regionálními tradicemi a kulturou také upomínkové předměty, fotografie, ukázková čísla školního časopisu „Kudy z nudy“ a drobné dárky (pastelky, omalovánky, pravítka, klíčenky apod.).

Výměnu záložek využíváme k navázání spolupráce, kontaktů a také k seznámení se slovenským jazykem, literaturou, historií, kulturou, regionálními zvyky a životem na Slovensku. Žáci se těší na odezvu ze zahraniční partnerské školy, a někteří dokonce navážou i nová přátelství.

Zdroj dynamické sekce: Záložka do knihy spojuje školy 2023 (Fotogalerie)