Vystoupení dětí v domově pro seniory

Děti ze třetí a čtvrté třídy vystoupily dne 14. 12. od 14.00 v domově pro seniory v Drhovli. Zazpívaly lidové a vánoční písně, zahrály na hudební nástroje a recitovaly básně. Program se velmi líbil a dětem patří zasloužené poděkování.

Na závěr měly pracovnice domova pro děti připravené tvořivé dílničky. Vyráběly spolu se seniory ozdoby, které potom pověsily na vánoční stromeček. Celé odpoledne proběhlo v příjemné předvánoční náladě a atmosféře a všichni si ho moc užili.

Zdroj dynamické sekce: » Vystoupení dětí v domově pro seniory (Fotogalerie)