Třída Sovičky

Třída Soviček je třída nejmladších (dva – tři a půl roku), kde máme z důvodů nízkého věku snížený maximální možný počet dětí. Většina z nich je mezi vrstevníky bez rodičů poprvé. Při práci s těmito dětmi vycházíme ze specifik vyplývajících z tohoto věku. Dětem je věnován dostatek času k adaptaci, úzce spolupracujeme s rodiči a dle našich možností se snažíme maximálně respektovat individuální potřeby dětí. Nejmladší děti si zvykají na každodenní činnosti v mateřské škole, rituály a režim mateřské školy. Od prvopočátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování atd. Režim dne je volnější, přizpůsobený potřebám dětí.

Vzdělávací nabídku doplňujeme různými interaktivními programy, kulturními a sportovními akcemi.

V průběhu roku spolupracujeme s rodinou, základní školou, odborníky z PPP a SPC, členy různých zájmových uskupení, zřizovatelem a mnoho dalších.

 

Pedagogičtí pracovníci:

Jitka Landová

Bc. Ounická Anna

chůva/školní asistent: Kateřina Cízlová

envelope.svg skolka@zsmirotice.cz
phone-solid.svg +420 733 539 322
phone-solid.svg +420 382 229 257  - pevná linka pouze (Po-Pá 10:00 - 11.00)

sovicky.jpg

Zdroj dynamické sekce: Ostatní (Fotogalerie)