Žáky 9. ročníku čeká v tomto školním roce nelehká úloha – vybrat si cestu, kterou se vydat a kam bude jejich život dále směřovat. Výběr povolání je jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě člověka, a proto by měl být výběr správné školy a patřičného oboru procesem dlouhodobým a zodpovědně uchopeným. Na jeho závěru by pak měl přijít dobrý pocit z toho, že se žáci hlásí na obor, který zvládnou vystudovat, bude je bavit a také uspokojovat po profesní stránce.

V průběhu prvního pololetí se naši deváťáci intenzivně seznamují s možnostmi, kam po ZŠ nastoupit a jak vůbec vhodnou školu vybrat, v hodinách předmětu „Svět práce“. Časté jsou ale také návštěvy náborářů ze středních odborných škol a učilišť v okolí.

Zároveň také žáci s rodiči navštěvují vybrané školy v rámci dnů otevřených dveří a v pondělí 16. 10. vyrazila většina z nich na Burzu škol, která se konala v kulturním domě v Písku. Zde měli možnost získat informace o více než čtyřiceti středních školách a odborných učilištích z Jihočeského kraje.

V pátek 3. 11. potom absolvovali spolu s žáky 8. třídy návštěvu výstavy „Vzdělání a řemeslo“, kde měli možnost podrobně se seznámit s širokou nabídkou středních škol a učňovských oborů nejen Jihočeského kraje. Mohli tak získat přehled a také maximum informací o nabídce studia, mluvit se zástupci škol, studenty i absolventy, odbornými poradci apod. Výstavy se pravidelně účastní také největší zaměstnavatelé z regionu, kteří v rámci studia nabízí praxi nebo pracovní stáž. Díky nim si mohou žáci vytvořit představu o možnostech uplatnění na trhu práce po absolvování vybraného oboru.

Následující úterý 7. 11. proběhl projektový den „Moje budoucnost, moje volba“ zaměřený na volbu povolání. Paní Málková, zakladatelka projektu Smartee, si během čtyř vyučovacích hodin s žáky povídala o jejich schopnostech, dovednostech, zájmech a předpokladech. Formou individuální a skupinové práce se snažila žákům nastínit možnosti jejich dalšího studia.

Finální rozhodnutí ale už záleží na žácích samotných. Možná se zdá nelehké vybrat si své pracovní uplatnění již v tak mladém věku, ale věříme, že se tohoto úkolu naši žáci zhostí zodpovědně. Popřejme jim tedy, aby jejich volba naplnila představy a očekávání, která v daném oboru mají.