Charakteristika školy

Základní škola, Mirotice, je středně velká městská škola založená v roce 1949. Svoji činnost zahájila o mnoho let dříve dnes již v historické budově v Miroticích, ve Stroupežnického ulici. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 140 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. 

skola-06.jpg

skola-04.jpg

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti jak z Mirotic, tak i z blízkých okolních vesnic. Poloha základní školy na okraji města, kde doslova za okny vkročíte do přírody, se dá označit jako "nadstandardní".

Škola disponuje areálem, který se skládá z hlavní budovy, přilehlé mateřské školy a školního hřiště. Další součástí jsou parkové plochy a zahrada. 

V hlavní budově je umístěno ředitelství, 1. a 2. stupeň. Pro výuku je určeno 17 učeben a 1 venkovní učebna, z nichž 6 je odborně zaměřených a 2 jsou učebny ICT. Škola disponuje odborně zaměřenou učebnou fyzikálně chemickou a jazykovou, dále cvičnou kuchyní, dílnami a učebnou výpočetní techniky. Učebna chemie a fyziky je vybavena prezentační technikou.  V sousedství hlavní budovy se nachází tělocvična a šatnové a skladové zázemí.

telocvicna-a-hriste05.jpg

pc-ucebna-01.jpg

Škola má k dispozici k začátku školního roku 2020/2021 v učebnách ICT 26 žákovských míst vybavených PC s připojením na internet a 26 míst v jazykové učebně. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a interaktivními tabulemi. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači (s přístupem na internet) určenými pro potřebu učitelů.

Fotogalerie

Zdroj dynamické sekce: O škole (Fotogalerie)