Kouzelná hra od páťáků

Žáci 5. třídy v rámci hodin informatiky vytvořili hry v programu SCRATCH

Naprogramované hry si můžete zahrát i vy.