Historie ZŠ

Základní kámen školy byl položen na slavnosti     29. 10. 1949 za přítomnosti zástupců národních výborů  všech  stupňů a ministerstva školství. Projektanti byli prof. Ing. Dr. Kittrich  a Ing. Kittrichová. 

Slavnostní  otevření  proběhlo v neděli  25. 11. 1951 za velké účasti občanů a hostů.Veřejnosti školu předal náměstek ministra školství Vojtěch Pavlásek, slavnostní  projev pronesl ředitel školy Antonín Kouba. Celý název školy zněl – Střední škola Mikoláše Alše v Miroticích. Školní docházka trvala osm let. Teprve ve školním roce 1959/60 byla poprvé zřízena 9. třída, do níž byla k dobrovolné docházce získána asi třetina žáků z ukončeného 8. ročníku.    

Z technického výkresu vyplývá, že původní záměr vystavět komplexní areál s byty pro učitele, bazénem, rozsáhlým parkem a hřištěm, se uskutečnil jen z části. Západní křídlo budovy, které mělo sloužit pro druhý stupeň, nebylo rovněž vystavěno.     

Na začátku 60. let došlo ke změně názvu školy na základní devítiletou školu. Mnozí z nás si asi vůbec neuvědomují, že tato škola, známá taktéž pod názvem „nová“, je v pořadí  již pátou školou v Miroticích

Historie mirotických školních budov

Nejstarší škola, kterou zobrazuje Alšův obrázek „Mirotický kostelíčku“,přiléhala ke kostelní  zdi. Ve dvou třídách bylo v roce 1796 zapsáno 205 dětí. Od roku 1802 byla proměněna na špitál pro zchudlé občany.

V roce 1802 byla blízko kostela zřízena druhá škola „pro mládež křesťanskou“.Roku 1836 v ní bylo zapsáno 327 dětí. Byla prodána roku 1854 soustružníkovi J. Bártovi. Roku 1945 domek vyhořel a byl nově postaven.

Třetí mirotická škola – měšťanská škola u hřbitova, byla postavena v letech 1852 - 54. Vyučování začalo 13. 9. 1854. Měla tři učebny a dvě místnosti pro učitele. Roku 1860 měla zapsaných 461 dětí. Do ní začal chodit jako žák Mikoláš Aleš.

Čtvrtá mirotická škola měšťanská byla otevřena 18.9.1904 u silnice směrem na Prahu. Po četných stavebních úpravách sloužila svému účelu asi do roku 1994 a veřejností byla označována jako „stará“ škola. Pak byla tato budova přebudována na bytové jednotky pro občany.    

Pátá mirotická škola je v provozu dodnes a slouží pro přibližně 140 žáků nejen z Mirotic, ale i z okolních vesnic. 

Fotografie z výstavby budovy

Fotografie v tomto albu mapují průběh výstavby "nové" budovy základní školy

Zdroj dynamické sekce: » Fotografie z výstavby budovy ZŠ (Fotogalerie)

Slavnostní akce a projevy

V tomto albu najdete fotografie z různých slavnostních akcí a projevů tehdejších významných osobností. K vidění je zde například první ředitelka školy paní Emílie Veselá, slavnostní předání klíčů od školy, návštěva ministra školství Zdeňka Nejedlého, projev tehdejšího ředitele Antonína Kouby a mnohé další. V další sekci fotografií jsou již záběry z pozdější doby, někdy ze začátku 80. let.

Zdroj dynamické sekce: » Slavnostní akce a projevy (Fotogalerie)

Interiér školy v 50. letech

Zdroj dynamické sekce: » Uvnitř školy v 50. letech (Fotogalerie)

Fotografie tříd a zaměstnanců

Možná, že  právě někdo z Vás se pozná na těchto fotografiích a zavzpomíná na léta školou povinná

Zdroj dynamické sekce: » Fotografie tříd a zaměstnanců (Fotogalerie)

Výstavba Mateřské školy 1979

Fotoalbum zobrazuje průběh výstavby mateřské školy někdy kolem roku 1979

Zdroj dynamické sekce: » Výstavba Mateřské školy 1979 (Fotogalerie)