Fotografování

-        Ve středu 11. 10. 2023 proběhne od 8:00hod fotografování dětí firmou PHOTODIENST

BRNO s. r. o. se zimní tématikou.

-        fotografovány budou všechny děti, pokud nenahlásíte předem třídním učitelkám, že si fotografování nepřejete

-        Po vyvolání fotografií se budete moci rozhodnout, zda budete mít zájem o soubor fotografií nebo fotografie vrátíte

 

- Ceny souborů fotografií jsou uvedené u vzorových fotografií na nástěnce 

 

Bohužel, není možné fotografovat jiné děti než ty, které jsou v MŠ přihlášené.                                    DĚKUJEME