Naše základní škola ve spolupráci s městem Mirotice uspořádala ve středu 22. května na hřišti "Bahnice" již tradiční fotbalový turnaj pro žáky z okolních obcí. Turnaj se těšil velkému zájmu a do bojů o vítězství se zapojila družstva z Čimelic, Mirovic, Chraštic a domácích Mirotic. Turnaj byl rozdělen do tří kategorií podle věku: I. kategorie pro žáky 1. až 3. tříd, II. kategorie pro žáky 4. až 6. tříd a III. kategorie pro žáky 7. až 9. tříd. Celkem se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Všechny kategorie byly smíšené a bojovalo se o každý bod.  

Ideální fotbalové počasí přilákalo na hřiště i mnoho fanoušků, kteří s napětím sledovali napínavé zápasy. Nejmladší a střední kategorii opanovala čimelická družstva, která předvedla vynikající výkony a bezkonkurenčně zvítězila. V nejstarší kategorii, která byla mnohem vyrovnanější, o bod vyhrála ZŠ Chraštice. Domácí celky z Mirotic se i přes velkou snahu a bojovnost musely spokojit s dvěma třetími a jedním čtvrtým místem.

I když se domácím družstvům nepodařilo dosáhnout na nejvyšší příčky, turnaj si všichni zúčastnění užili a odnesli si krásné zážitky. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu turnaje podíleli: členům fotbalového klubu v Miroticích, panu Vařenkovi za spoluorganizaci, vedení města Mirotice v čele s paní starostkou za podporu, vstřícnost a krásné hodnotné ceny a v neposlední řadě i všem zúčastněným družstvům za předvedené výkony a fair play. Tradiční fotbalový turnaj v Miroticích tak znovu potvrdil, že fotbal je sportem, který baví a spojuje.

Zdroj dynamické sekce: Fotbal 2024 (Fotogalerie)