Dne 24. 1. 2024 na naši školu zavítali pracovníci agentury Pernštejni s výchovně-vzdělávacím programem Husité. Žáci každého ročníku se zúčastnili této přednášky v tělocvičně naší školy, kde byli seznámeni s výstrojí středověkých rytířů, zbraněmi a také bojovou taktikou. Dále se podívali na vozovou hradbu husitských bojovníků. Z žáků naší školy se na krátký moment stali husitští bojovníci, kteří si vyzkoušeli ubránit se vojsku krále Zikmunda a byli úspěšní, neboť jeho vojsko svým pokřikem, statečností a udatným bojem zahnali na útěk.

Žákům celé školy se program velmi líbil a odměnili jej v závěru hlasitým potleskem i pokřikem.

Zdroj dynamické sekce: Divadelní představení - Husité (Fotogalerie)