Dne 18. 12. a 19. 12. 2023 proběhly na naší škole projektové dny věnované adventu. Žáci osmého ročníku ve spolupráci se zástupci žákovského parlamentu připravili zábavný program nejprve pro žáky 1. a 2. třídy a následujícího dne se jej zúčastnily i nejstarší děti z mateřské školky.

Z žáků osmého ročníku se stali vánoční skřítci, kteří doprovázeli děti po škole a seznamovali je s úkoly jednotlivých stanovišť. V tělocvičně se rozpohybovaly děti při hře na Mrazíka, v hale pak zdobily stromečky, v kuchyňce na ně čekalo zdobení perníčků, které škole napekla paní Hanzlíková, za což jí patří velký dík! V poslední tvůrčí dílničce si děti vyráběly buď samolepky, nebo zdobily adventní dekorace.

Na všechny tedy přišla adventní nálada v plném rozsahu. Na závěr byli vánoční skřítci osmého ročníku oceněni potleskem za velmi zábavný program a děti odcházely domů se svými výtvory.

Zdroj dynamické sekce: Adventní projektové dny (Fotogalerie)