Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady

Předseda školské rady zvolený na zasedání ŠR dne 14.2.2024 - Ing. Jitka Chlandová

Zástupce za zřizovatele:

  • Lenka Tomešová - 739 016 942
  • Ing. Hana Dušková - 777 763 020

Zástupce za učitele:

  • Mgr. Eva Pivoňková - 728 446 132
  • Ing. Johana Hřebejková - 724 765 244

Zástupce za rodiče:

  • Jitka Chlandová - 775 062 033
  • Kateřina Přibylová - 606 352 777

Dokumenty

Zdroj dynamické sekce: » Školská rada (Složka)