Projektového dne ve formě tradičního Běhu naděje se postupně zúčastnily všechny třídy ZŠ. Na žáky čekaly poblíž školy předem připravené běžecké tratě různé délky a náročnosti podle věku zúčastněných závodníků (400 m – 2,4 km). V mladších kategoriích soutěžili společně chlapci i dívky, ve starších kategoriích již byli žáci a žákyně rozděleni zvlášť kvůli jejich fyzickým rozdílům, dispozicím a vyrovnanějšímu závodu.

 

Před startem se žáci vždy dozvěděli o podstatě a významu Běhu naděje a také životním příběhu Terryho Foxe. Jedná se o sportovně společenskou akci, v případě naší školy se zapojili žáci v naprosté většině během a někteří jednotlivci chůzí. Každý se zapojil dle svých možností a sil. Všichni projekt ochotně podpořili, fandili si a utužili „týmového ducha“.

 

Tato akce zdůrazňuje potřebu prevence nejen onemocnění rakovinou, ale i jiných civilizačních chorob. Běh naděje má velký význam v oblasti osvěty v péči o zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet civilizačním chorobám pravidelným pohybem a péčí o své zdraví, včetně preventivních lékařských prohlídek. Nedílnou součástí je také solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny.

 

 

Děkujeme žákům devátého ročníku za pomoc při organizaci této tradiční sportovní akce.

Zdroj dynamické sekce: Běh naděje (Fotogalerie)