A A
Výuka

Environmentální výchova

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

Environmentální výchova ve škole


V rámci ekologické výchovy se ve škole snažíme, aby žáci přemýšleli o prostředí kolem nás, snažili se ho podle svých možností chránit, naučili se, že každý z nás může denně přispět k tomu, aby se nám žilo lépe. 


Kromě třídění plastů, papíru a směsného odpadu je žákům ve škole umožněno třídit také vysloužilá elektrozařízení, baterie, tonery a cartridge do tiskáren. Na tento odpad jsou ve vestibulu školy umístěny sběrné nádoby. 

07.12.2017 publikoval: Kristyna Sodomkova

Aktuálně

Aktuální informace

07.12.2017 publikoval: Kristyna Sodomkova

Zásady pro třídění odpadů

zde vyplňte!

07.12.2017 publikoval: 

Pokyny pro sběr

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

07.12.2017 publikoval: 

Nahoru