A A
Školka

Měsíční platba - poplatek MŠ

 Rodiče každý měsíc platí za předškolní vzdělávání dětí:

-         s celodenní docházkou  300,- Kč 

-         s polodenní docházkou 200,- Kč

- děti v posledním roce před zahájením školní docházky poplatky neplatí 

 -         poplatek za příslušný kalendářní měsíc bude stržen z online pokladny vždy 20. den téhož měsíce

- od školního roku 2021/2022 se poplatky hradí vždy od září bez ohledu na datum nástupu dítěte do MŠ

 - další podmínky úplaty upravuje Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ Mirotice, který naleznete na nástěnce a webových stránkách

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Lenka Karasová
Nahoru