A A
Školka

Charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola leží na okraji obce Mirotice. Obec se nachází v krásné jihočeské krajině nedaleko města Písek. Obec nejvíce proslavil známý malíř Mikoláš Aleš, který se zde narodil a loutkař Matěj Kopecký, který zde žil. Škola zahájila provoz r. 1979, kdy byla postavena jako pavilónová budova. Od r. 2003 se škola stala odloučeným pracovištěm ZŠ M. Alše v Miroticích. Škola se nachází v klidném prostředí obce v bezprostřední blízkosti ZŠ a přírody. Budova školy byla dlouhou dobu v původním stavu, v létě roku 2013 však proběhlo kompletní zateplení. Nová fasáda byla zrealizována dle našeho vlastního návrhu a budova školy je nyní krásně barevná. Ve stejné době byla ve škole zřízena keramická dílna, kterou využívají také žáci ZŠ a místní občané. Do roku 2014 sídlila v budově také školní družina, která se již odstěhovala do ZŠ, a dětem se tak zvětšily prostory. Před budovou školy se nachází nové dětské hřiště zřízené obcí a okrasná zeleň. Budovu obklopuje přilehlá zahrada s rozmanitým terénem, vzrostlou zelení a průlezkami. Poloha školy nám umožňuje vycházky k lesu, na louky, k rybníkům, řece Lomnici, na kopec Varta za koníky.

         Ve škole pracuje pět učitelek a dvě provozní pracovnice. Kapacita je 70 dětí – docházejí k nám zejména děti z Mirotic a přilehlých obcí. V naší škole je uplatňován adaptační proces, je umožněno krácení délky pobytu dítěte nebo pobyt jen v určité dny. Děti jsou rozděleny do třech tříd, které jsou pojmenovány podle zvířat: Sovičky (1. třída), Tygříci (2. třída), Liščata (3. třída).  Děti rozdělujeme do tříd zpravidla podle věku, přihlížíme však k požadavku rodičů, sourozenecké dvojici, kamarádství dětí. Do třídy nejmenších dětí – Soviček přijímáme také děti dvouleté (po dohodě s rodiči, ředitelem školy, dětským lékařem a s ohledem na personální a technické podmínky a na stanovenou kapacitu). Školní kuchyně slouží pouze jako přípravna jídel, obědy se dovážejí z kuchyně ZŠ, svačiny připravují naše provozní pracovnice.

Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší škole byly děti šťastné a spokojené. Snažíme se vytvořit rodinnou atmosféru. Klademe důraz na zdravý životní styl a snažíme se dětem umožnit co největší pobyt v přírodě a nabídnout jim co nejvíce příležitostí k pohybu.

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice

 
13.12.2017 publikoval: Nikola Danielová
Nahoru