A A
Škola

Výchovné poradenství

Výchovný poradce zajišťuje odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

06.12.2017 publikoval: Martina Nosková

Strategický plán proti školní neúspěšnosti

Strategický plán proti školní neúspěšnosti

01.09.2022 publikoval: Pavel Kozák

Strategický plán na řešení šikany

Strategický plán na řešení šikany

01.09.2022 publikoval: Pavel Kozák

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole k nahlédnutí zde.

06.12.2022 publikoval: Martina Nosková

Metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování

Metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování

01.09.22 publikoval: Pavel Kozák

Nahoru