A A
Škola

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

26.10.2017 publikoval: 

Zápisy z jednání

Zápis z jednání školské rady 12.12.2022

13.12.2022 publikoval: Pavel Kozák

Jednací řád

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady při Základní škole Mikoláše Alše a Mateřské škole v Miroticích

Článek 1

Zasedání školské rady

Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím, emailů a telefonicky.
Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději sedm pracovních dnů předem.
Zasedání řídí a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající (popř. je možný jiný mechanismus určení předsedajícího při nepřítomnosti předsedy)
Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů.
 

06.12.2017 publikoval: 

Volební řád

Volební řád

 

06.12.2017 publikoval: Kristyna Sodomkova

Členové rady - kontakty

ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice
06.12.2017 publikoval: Pavel Kozák

Nahoru