A A
Škola

O BAKALÁŘÍCH

Bakaláři

Tento systém je určen pro rodiče žáků naší školy, kteří chtějí používat ke komunikaci se školou, třídním učitelem a vyučujícími dálkový přístup - Bakaláři.
Systém Bakaláři umožňuje rodičům vidět prospěch svého dítěte, aktuální rozvrh, plán akcí školy, umožňuje i autorizovanou komunikaci s vedením školy, třídním učitelem, vyučujícími v jednotlivých předmětech a mnohé další. 
Přístupové údaje jsou vydány žákům vždy na začátku pololetí - o této skutečnosti jsou rodiče informováni v žákovské knížce.

06.12.2017 publikoval: 

Nejčastější otázky k BAKALÁŘŮM

??? Otázky a odpovědi k BAKALÁŘŮM ???

         

Kde mohu měnit osobní údaje? 

Po přihlášení do systému odkaz Osobní údaje - zde vidíte evidované údaje. Pro jejich změnu klikněte vpravo na hoře "Umožnit změnu" - do čtverečku se umístí zelená fajfka a Vy máte možnost provést změnu. Po přepsání příslušných údajů, potvrďte provedené změny tlačítkem "uložit změny." 

06.12.2017 publikoval: Kristyna Sodomkova

Vysvětlivky ke klasifikaci v BAKALÁŘÍCH

Klasifikace v programu BAKALÁŘI                                      

                                                                                                                                                                    

06.12.2017 publikoval: 

Školní Online Pokladna ŠOP

Školní Online Pokladna (ŠOP) umožňuje rodičům vkládání a kontrolu finančních prostředků pro žáky, které se využívají na hrazení školních pomůcek, společných akcí apod.

Jak používat?

1. Stránky https://www.zsmirotice.cz/ - záložka Školní Online Pokladna (ŠOP) nebo přímo přes odkaz https://system.skolniprogram.cz/

24.08.2020 publikoval: Kristyna Sodomkova

On-line výuka

Návod na používání MS Teams

1. Stažení a instalace se provádí pouze jednou.

Stáhněte si aplikaci do svého PC/telefonu na oficiálních stránkách zde

2. Zadejte své přihlašovací údaje (e-mail a heslo), které jste dostali od třídního učitele.

Po přihlášení již plně využíváte služeb pro naši distanční výuku. 

16.09.2020 publikoval: Kristyna Sodomkova

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných k nahlédnutí zde.

01.06.2022 publikoval: Martina Nosková

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k nahlédnutí zde.

01.06.2022 publikoval: Martina Nosková

Informace ke komisionálním a opravným zkouškám

Podrobnosti ke komisionálním a opravným zkouškám k nahlédnutí zde.

01.06.2022 publikoval: Martina Nosková

Nahoru