A A
Aktuálně

Šplh Mirovice

Po dvou letech jsme se opět mohli s našimi žáky zúčastnit tradiční soutěže ve šplhu, kterou pořádá ZŠ Mirovice. První disciplínou byl šplh na tyči. Zde se v kategorii 2. - 4. třída (chlapci) i přes velkou konkurenci umístili na skvělém 3. místě Jakub Vlášek (2. tř.) a na 2. místě Nikolas Nádvorník
(3. tř.). Mezi dívkami v této kategorii uspěla Aneta Bílková (2. tř.), která obsadila výborné 2. místo. Ve druhé kategorii (5. - 7. třída) si vybojoval své 3. místo Daniel Žák (6. tř.). Ve třetí kategorii (8. - 9. tř.) se z našich žáků nikdo nezúčastnil z důvodu školní exkurze v příbramských dolech. Druhou disciplínou byl šplh na laně. Zde se ale bohužel nikdo z našich žáků na předních příčkách neumístil.

 

Každý soutěžící si přivezl něco na zub a výherci krásné medaile a hodnotné dárky. Tímto chceme poděkovat ZŠ Mirovice za pozvání a budeme se těšit na účast v příštím školním roce.Nahoru