A A
Aktuálně

Běh naděje

V pátek 30. 9. 2022 se konal již tradiční „Běh naděje“, kterého se zúčastnily všechny třídy naší školy včetně dětí z MŠ. Tento projekt zdůrazňuje potřebu prevence nejen onemocnění rakovinou, ale i jiných civilizačních chorob. Běh naděje má velký význam v oblasti osvěty v péči o zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet civilizačním chorobám pravidelným pohybem a péčí o své zdraví, včetně preventivních lékařských prohlídek. Nedílnou součástí je také solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny.

Na žáky čekaly v areálu školy a jejím okolí předem připravené běžecké tratě různé délky a náročnosti podle věku zúčastněných závodníků (200 m – 2 km). Před startem se žáci dozvěděli o podstatě a významu Běhu naděje, životním příběhu Terryho Foxe a v neposlední řadě o pravidlech bezpečnosti a „fair play“. Žáci se v naprosté většině zapojili během a někteří jednotlivci chůzí, každý dle svých možností a sil. Všichni projekt ochotně podpořili, fandili si a utužili „týmového ducha“.

Velice děkujeme všem zúčastněným běžcům a žákům deváté třídy za organizační výpomoc.Nahoru