A A
Aktuálně

JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2022/23

Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl trochu netradičně. Předškoláci měli možnost setkat se se svojí  paní učitelkou už před očekávaným velkým dnem, a to při probíhajícím předškolním kurzu „Budu školákem“. Zde si děti hravou formou mohly vyzkoušet aktivity, které je čekaly u zápisu. Také si zkusily, jak se sedí ve školní lavici, dozvěděly se, kde budou mít šatnu, družinu nebo jídelnu. Naši budoucí žáčci zvládli vše na výbornou. Přicházeli usměvaví a natěšení, prošli několika stanovišti a zadané úkoly doslova sypali z rukávu. Na závěr si vybrali výrobky, které pro ně připravili starší spolužáci, a nechyběla ani malá sladkost za odměnu. Velké poděkování patří také paním učitelkám z MŠ, které předškoláčky pilně připravují na úspěšný vstup do školy.

 

 Desatero pro dobrý start do školy:

  1. Mluvte se svým dítětem (o jeho zážitcích, pocitech, problémech, radostech, starostech, představách, snech apod.)
  2. Učte své dítě samostatnosti (v oblékání, hygieně, jídle, jednoduché práci)
  3. Dávejte mu najevo lásku, i když se mu něco nevydaří.
  4. Učte své dítě dělit se o věci, zážitky.
  5. Veďte je k úctě k lidem, k majetku doma i ve škole.
  6. Učte je řádu ve věcech, rozvrhu času.
  7. Nebuďte zklamaní, když se něco nepovede napoprvé.
  8. Učte děti naslouchat (vyprávějte jim, čtěte jim).
  9. Rozvíjejte v dětech trpělivost.
  10. Když se něco nedaří, nebojte se poradit s odborníky.

 

Mgr. Květa Zbíralová, Mgr. Jitka PrůchováNahoru